Doradca podatkowy to osoba, jaka powinna wykazywać się niezwykle szeroką erudycją z dziedziny wszelkiego typów podatków. Prawo skarbowe jest dość rozbudowane a także obejmuje swym zakresem podatek od osób prawnych, podatek od VAT, akcyzę, podatek od posiadłości, od środków transportu jak też wiele innych.

księgowa
Dość stwierdzić, że w Polsce funkcjonuje 13 typów podatków, zaś wiedza konsultanta podatkowego musi sięgać jeszcze dalej, wszak funkcjonujące na krajowym rynku podmioty gospodarcze eksportują produkty i usługi, aranżują filie zagraniczne, biorą udział w zawiłych transakcjach handlowych z uczestnictwem podmiotów z obszarów Wspólnoty Europejskiej jak też spoza niej.

Cenione cechy konsultanta to uczciwość, niezawodność jak też odpowiedzialność. Poza tym to zajęcie bardzo często wykonywane pod presją czasu, a zatem od konsultantów podatkowych oczekuje się opanowania. Poza tym, że najczęściej sami wiemy, czy jesteśmy predysponowani do realizowania jakiegoś zajęcia, czy może nie, w wypadku zawodu konsultanta podatkowego oceniają to również instytucje do tego powołane, precyzując urzędowe wymogi stawiane przed aspirantem na konsultanta – link do strony.

Jeśli przewidujemy karierę konsultanta podatkowego, musimy wykazać się wytrwałością. Żeby zostać wpisanym na listę doradców podatkowych trzeba spełnić parę warunków, wśród których dosyć istotnym jest wymóg posiadania wyższego wykształcenia (a ściślej rzecz biorąc, za wykształcenie wyższe jest w tym przypadku uznawany także licencjat). Kierunek studiów w zasadzie może być obojętnie jaki, jednak praktyczniejsze wydaje się być edukowanie, jakie ułatwi późniejsze realizowanie obowiązków zawodowych. Zatem warto pomyśleć o uczelniach prawniczych (tu nie ma opcji zdobycia tytułu licencjata, przeto powinniśmy założyć przynajmniej pięcioletni tok studiów) czy studiach ekonomicznych. Co więcej kandydat na konsultanta podatkowego powinien: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z całości praw publicznych, mieć idealny charakter i swym dotychczasowym postępowaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zajęcia doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy Olsztyn, Gdańsk czy Wrocław to zawód poszukiwany. By przystąpić do egzaminu, musimy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów wskazanych w ustawie o doradztwie podatkowym.

Wejdź na naszą witrynę – w niej czeka na Ciebie bieżący tekst nowego zagadnienia. Opracowaliśmy go dla Ciebie z chęcią.

Mało tego należy dokonać opłaty egzaminacyjnej w wysokości 900zł. Kompletną dokumentację wysyła się na adres Ministerstwa Finansów.

stykówka - firma

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Po wykonaniu tychże czynności, wypada już jedynie czekać na zawiadomienie o określonym terminie egzaminu.

Jeżeli chodzi o usługi rachunkowe Olsztyn, Gdańsk i Poznań to miejscowości w których istnieje duży popyt na tego typu usługi – .