Brak jest jednobrzmiącej legalnej definicji podatku lokalnego. Podatki i opłaty zaliczane przez prawodawcę do kategorii lokalnych podatków są co prawda enumeratywnie wyliczone w rozporządzeniu o daninach oraz opłatach lokalnych, jednak na liście owej nie znajdują się inne świadczenia podatkowe, jakie mają cechy podatków lokalnych, ale uregulowane zostały w innych ustawach.

Zgodnie z doktryną prawa finansów publicznych podatki lokalne stanowią te podatki, wobec jakich jednostki samorządu posiadają władztwo podatkowe. Obejmuje one prawo organów jednostek samorządu lokalnego do poboru wyznaczonych podatków na rzecz regionalnego budżetu oraz do kształtowania wymiaru tychże podatków głównie poprzez możność wyznaczania konkretnych stawek podatkowych jak też wprowadzania zniżek i zwolnień.

zielony klawisz tax na klawiaturze

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Wziąwszy pod uwagę przepisy ustawowe i doktrynę prawa finansów publicznych do kategorii podatków lokalnych należą: podatek od gruntu, uregulowany ustawą o podatkach oraz opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych, uregulowany regulacją o podatkach jak też opłatach lokalnych: podatek agrarny, uregulowany rozporządzeniem o podatku agrarnym, podatek leśny, uregulowany rozporządzeniem o podatku leśnym, podatek (zobacz założenie firmy krok po kroku) dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, uregulowany rozporządzeniem o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, podatek od sched jak też darowizn, uregulowany rozporządzeniem o podatku od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, uregulowany rozporządzeniem o podatku od działań cywilnoprawnych – – Olsztyn – Podatki. Na mocy oddzielnych regulacji ustawowych rady gminy lub wójtowie, burmistrzowie, prezydenci mogą w jakimś obszarze kształtować poniektóre elementy konstrukcyjne tychże podatków, przede wszystkim stawki podatkowe a także ulgi i zwolnienia.

Na przykład jeśli chodzi o podatki Olsztyn, podatek leśny obliczane będzie podług średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały r. 2014, zaś podatek – http://aspatrust.com/uslugi-ksiegowe-i-rozliczenia-podatkowe.html – agrarny obliczony jest według przeciętnej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok 2015 jaka wynosi 61,37 za 1 dt.

Podatki lokalne to jedno z istotniejszych źródeł dochodu samorządów. W założeniu miały one pomóc samorządowi w utrzymaniu większej samodzielności.