Zyski lub straty osiągnięte z odpłatnego przekazania wartościowych papierów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych a także z realizacji praw z nich wypływających uzyskane w zeszłym roku powinno się wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
Służy do tego formularz pit 38.

płatności

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com

pit 38

Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com
portal podatnika

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
PIT-38, tak samo jak PIT-37, PIT-38 składany bywa z reguły do końca kwietnia. Zyski objęte tym poświadczeniem nie podlegają wykazaniu w innych rocznych zeznaniach. W PIT-38 wykazywane są przychody albo straty uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy też pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Zeznanie to mieści także transakcje zbycia udziałów w spółkach z o.o. i objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną bądź udziałów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej aniżeli przedsiębiorstwo albo jego zorganizowana cząstka.Podatek dochodowy PIT-38 nie jest progresywny – tę samą stawkę wykorzystuje jednostka, jaka wypracowała 10 mln zł jak również 10 zł. Nie będzie również kwoty wolnej od podatku – w rozróżnieniu od PIT-36 jak też PIT-37 podatek opłaca się od nawet małego przychodu.
Stopa 19% nie zawsze będzie stosowana. Powinno się jeszcze wziąć pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita polska.

Zastosowanie stopy podatku wypływającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy też niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest realne pod warunkiem udokumentowania dla zamierzeń podatkowych punktu zamieszkania podatnika otrzymanym od niego certyfikatem .

Na tej stronie są absorbujące zagadnienia, ale sprawdź także dodatkowe tematyczne wątki (https://www.eena.pl/podatki-w-holandii.html), ponieważ one również zapewne Cię zaintrygują.

Gdy odwiedzisz portal podatnika przeczytasz tam, że od podatku zwolniona jest sprzedaż papierów wartościowych kupionych na giełdzie przed 2004 r.