Dzięki programom krok po kroku podatnik prawidłowo wypełni formularz, a później od razu przekaże go i odbierze potwierdzenie. Aplikacje są tak stworzone, że same liczą podatek należny, sumę do zwrotu, lub kwotę do zapłacenia.

Jedyne co powinien zrobić podatnik to w prawidłowy sposób zapełnić pojedyncze punkty.
dług

Autor: Platu Korepetycje
Warto mieć ubezpieczenie
PIT 38 zaplanowany jest nie tylko do pokazania dochodów, czy też strat z gry na giełdzie. Powinny go zrealizować i dostarczyć również osoby, które w rozliczanym roku podatkowym zbyły udziały w spółkach i papiery wartościowe nie notowane na giełdzie, lub uzyskały zyski z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, czy też wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w innej formie niż jednostka, czy też jego zorganizowana cząstka. Sumy wyrażane w walutach obcych przelicza się na złote wedle kursu średniego walut obcych publikowanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego który poprzedza dzień otrzymania dochodu, poniesienia kosztu, wydatku, bądź zapłaty podatku.
Nowoczesne programy mają jasną i zrozumiałą instrukcję obsługi, przejrzysty interfejs i sporo uproszczeń, jakie sprawiają, że rozliczenie pitu przez internet jest faktycznie proste.

Ważnym szczegółem rozliczenia PIT (zobacz jak wypełnić pit 37 za 2020 krok po kroku) przez Internet jest uzyskanie UPO, formalnego poświadczenia przyjęcia, które jest formalnym pismem świadczącym, że przesłaliśmy PIT do Urzędu Skarbowego.

Można go od razu wydrukować, aby przechować w razie kontroli.
Dostęne aplikacje mieszczą duży zbiór zarządzeń, także wkomponowane mechanizmy kontroli kontekstowych podpowiedzi.