Złożenie PIT-u to czynność, zjaką styka się każda osoba. PIT-y należy rozliczyć niepóźniej do 30 marca danego roku. Druków jest jednak tak dużo, że często nie sposób rozeznać, jaki jest właściwy. Najczęściej konieczna staje się propozycja Księgowego.

Niemniej jednak

obliczanie podatku

Autor: Anka Albrecht
Źródło: http://www.flickr.com

jest także wiele okoliczności, w jakich nie wiadomo, co wypełnić w danym formularzu. Taki dylemat pojawia się z np. PIT-em-8c. Rozliczenie to nie odbiega od innych jeżeli chodzi o miejsce gdzie należy to składać. Należy ją bowiem złożyć w US odpowiednim dla miejsca zameldowania. W PIT-cie powinno się uzupełnić miejsca, jakie znajdują się na kwicie, i wówczas będziemy pewni, iż podatek dochodowy od osób fizycznych był złożony w US należycie. Koniecznie zobacz: .

obliczanie pitu

Źródło: pixabay.com

Które deklaracje są przydatne, wówczas gdy prowadzimy przedsiębiorstwo? Warto sprawdzić: działalność gospodarcza. Niewątpliwie deklaracja PIT-8c należy do takich, które powinno się brać pod uwagę. Dotyczy on między innymi: dochodów z innych źródeł od tych, które zostały, pozyskane tytułem wynagrodzenia za pracę, zwrotu przez spółdzielnię kosztów na poczet lokalu, kar umownych, umorzeń czynszu oraz stypendia. W składanej deklaracji nie powinno się załączać dochodów zwolnionych z opodatkowania.

Deklaracja podatkowa bywa podstawą składania dwóch różnych zeznań dotyczących podatku. W przypadku przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podatnik będzie zobligowany wypełnić formularz PIT-38, a gdy deklaracja PIT-8C (więcej: ) zawiera dochody z różnych miejsc, właściwe jest wypełnienie formularza PIT-36. Jeśli posiadamy dochód traktowany jako odmienne źródła przychodu, zaś przychody z odmiennych źródeł, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani dłużnik, ani podatnik w czasie roku podatkowego nie posiadał powinności odprowadzenia zaliczek, składa się w deklaracji za rok ubiegły PIT-36.