Co roku większość obywateli Polski musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Konieczność ta obejmuje tych, którzy mają pracę zarobkową i uzyskują w ramach niej zyski powyżej podanego pułapu. Oczywiście chodzi w tym miejscu o zawód legalny, a więc taki, gdzie z zarobków odprowadzana jest kwota podatku.

Ludzie spełniający powyższe warunki co roku dokonują rozliczenia w odgórnie ustalony sposób. Dla wielu ludzi proces ten nie jest łatwy. W takich sytuacjach pomocna jest pomoc specjalistów. W tym między innym pomocne są biura podatkowe. Za określoną opłatą ich pracownicy biorą na siebie obowiązek rozliczenia się i załatwiają wszelkie związane z tym procedur. Z rozliczaniem PIT-ów wiąże się też niezwykle często dyskutowana ostatnio opcja przekazania 1% dla opp. Oznacza to bowiem,, że część kwoty – 1% podatku lista organizacji przeznacza się na wsparcie dla dowolnej organizacji. W takim zadaniu również przydatne bywa biuro podatkowe.

Organizacje pożytku publicznego

Rozliczenie podatku

Autor: JoshuaDavisPhotography.com

Lista organizacji, dla których przeznacza się swój jeden procent kwoty podatkowej jest bardzo długa. Ciągle zresztą poszerza się o kolejne pozycje. Organizacje pożytku publicznego zajmują się rozmaitymi zadaniami. Niezwykle chętnie wybierane są przykładowo te, które pomagają osobom potrzebującym. Często spotykane są instytucje mające na celu pomoc dzieciom z biednych domów czy fundacje zajmujące się tworzeniem rodzinnych domów dziecka.

Organizacje te mogą zajmować się wspieraniem większej grupie osób lub też indywidualnej osobie, przykładowo ofierze wypadku. Ponadto często też dotowane są organizacje zajmujące się pomocą zwierzętom. Przykładem jest działające w Toruniu hospicjum dla kotów. Organizacja taka musi jedynie uzyskać numer KRS, który podaje się przy oddawaniu 1% podatku. O tym w jaki sposób przekazać jeden procent warto przeczytać klikając odnośnik.

Korzyści z przekazywania 1%

Z przeznaczania jednego procenta PIT dla opp wypływa dużo pozytywnych aspektów. Co najważniejsze możliwe staje się pomaganie dowolnej instytucji, dzięki czemu może ona lepiej się rozwijać i spełniać swoje założenia. A że sprawa dotyczy instytucji, które są bardzo pożyteczne, to korzyści są tym liczniejsze. Oprócz tego sam proces przekazania nie jest bardzo skomplikowany, lecz w razie nieprzekazania 1% podatku kwota ta przepadnie.