Funkcjonujemy w czasach, gdy wszędzie czeka na nas jakaś okazja na wydanie pieniędzy. Z jednej strony to dobrze, że możemy kupować rzeczy najwyższej jakości, z drugiej jednak istnieje pewna możliwość tego, że będziemy nabywać zbyt wiele i popadniemy w tzw. spiralę zadłużenia.
W tym czasie najprawdopodobniej odezwie się do nas pewna firma, której członkowie personelu będą starać się nakłonić nas na zapłacenie zobowiązania.

Taka firma windykacyjna mogłaby z pozoru przynosić na myśl działania tego typu urzędnika jak komornik, jednak posiada od niego o wiele mniejsze uprawnienia.

Zainteresował Cię ten artykuł? Jeżeli tak, to koniecznie sprawdź tutaj inne tego typu materiały – one również są warte zainteresowania.

Członkowie personelu tego typu firmy mogliby dla przykładu wysłać do nas prośbę o polubowne rozwiązanie sprawy. Zazwyczaj za takie działania tego typu firma nie pobiera nawet prowizji. Poza tym ci pracownicy najczęściej starają się dopomóc nam poprzez zaproponowanie rozłożenia należności na korzystne dla nas raty. Jeśli jednak dłużnik nie będzie chciał lub nie będzie mógł pokryć swego zadłużenia, to członkowie personelu firmy windykacyjnej są zobligowani do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Opiera się ono na złożeniu pozwu oraz poprzez wkroczenie komornika, do bardziej radykalnych przedsięwzięć.

procent

Autor: Karolina van Schrojenstein Lantman – Orlinska
Źródło: http://www.flickr.com
Przykładowo jeśli dług powstał z powodu zaległości w spłacaniu kredytu mieszkaniowego, to w rezultacie wierzyciel może nawet stracić swoje mieszkanie. Analogiczna sytuacja tyczy się niestety ruchomości, np. pojazdu czy komputera. Jednak to już ostateczność, uprzednio firma windykacyjna będzie chciała rozwiązywać kłopot polubownie.

Jedną z możliwości jest dodanie wierzyciela do różnych
rejestrów, co ograniczy mu zaciągnięcie jakiegoś innego kredytu lub pożyczki. Z tego też powodu stanowczo korzystniej jest ostrożnie rozporządzać swoim majątkiem.