Darowizna czterokołowca jest to przeniesienie własności auta – pociąga to za sobą pewne obowiązki formalne.
W stosunkach rodzinnych przeniesienie własności to najpopularniejsza forma darowizny ze względu na następstwa podatkowe.

Umowa darowizny samochodu powinna zostać sporządzona w pisemnej formie – co do reguły musi mieć ona postać notarialnego aktu, ale może zostać sporządzona z pominięciem notariusza (staje się ważna w chwili wydania pojazdu obdarowanemu). Bez względu na to czy będzie to darowizna fragmentów pojazdu, czy też całego pojazdu, umowa powinna koniecznie zawierać pewne konieczne elementy takie jak m.in.: data nawiązania umowy, oznaczenie darczyńcy i obdarowanego, oświadczenie darczyńcy o posiadaniu pełnego prawa własności pojazdu, oświadczenie darczyńcy o braku obciążeń czterokołowca zobowiązaniami na rzecz osób trzecich, deklaracja ofiarodawcy o darowaniu pojazdu (autoonline.pl/pojazdy-powypadkowe/dla-kupujacych/twoje-korzysci.html), oświadczenie obdarowanego o przyjęciu pojazdu, termin wydania wozu.
internecie

Autor: University of the Fraser Valley
Źródło: http://www.flickr.com

przedsiębiorca

Autor: Inni PR & Marketing
Źródło: Inni PR & Marketing
zajęcie

Autor: EveryCarListed P
Źródło: http://www.flickr.com
Co do reguły darowizna czterokołowca powoduje skutki fiskalne. Warto jednak zaznaczyć, iż prawo dopuszcza sytuacje, w których podatek (zobacz jak zgłosić darowiznę) nie jest konieczny, aczkolwiek powinny zostać przy owej sposobności spełnione określone warunki: stronami umowy darowizny pojazdu będą najbliżsi członkowie familii, nabycie własności czterokołowca zostało zameldowane do właściwego urzędu podatkowego w ciągu pół roku od dnia spisania umowy.

Jeśli powyższe warunki nie będą zrealizowane, wówczas darowizna połowy czterokołowca bądź całego zostanie opodatkowana zgodnie z zasadami obowiązującymi dla I grupy podatkowej. Wielkość podatku w omawianym przypadku jest uzależniona od różnych czynników.