Faktoring określony jest dla firm prowadzących sprzedaż wyrobów jak też usług innym jednostkom lub instytucjom, wystawiających faktury z odwleczonym czasem płatności.

Na przykład, przedsiębiorca, który sprzedaje produkt, ustala ze swoim odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w ciągu trzydziestu dni. To czas, w jakim formalnie realizowany jest przychód, co wywołuje zaistnienie zobowiązania podatkowego, aczkolwiek gotówka jeszcze nie wpływa. W tymże czasie może także zaistnieć potrzeba uporządkowania pozostałych należności: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itd. W tej sytuacji może pomóc faktoring. To reasumując jest definicja faktoringu. Ażeby otrzymać pieniądze za swoje faktury – (program do wystawiania faktur) w krótkim okresie trzeba przede wszystkim zawrzeć umowę z faktorem. umowa takowa zawierana jest na okres nieokreślony, co stanowi jej wyższość nad układami kredytowymi zawieranymi w większości wypadków na jeden rok. Nie ma konieczności corocznego odnawiania umowy.
wniosek

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com
waluta

Autor: Sharon & Nikki McCutcheon
Źródło: http://www.flickr.com
Zawarcie umowy faktoringu zachodzi prędko, bo przesłanki do jej podjęcia są inne aniżeli w dla przykładu kredycie bankowym. Oszacowanie zdolności kredytowej ma mniejsze przesłanie, a istotna staje się tzw. faktorowalność transakcji – czyli w skrócie to, czy w standardowym obrocie handlowym dostawcy z jego nabywcami zachodzą okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie opłat. Jeśli chodzi o faktoring odwrotny schemat wygląda w ten sposób, iż to rozwiązanie skierowane do firm, jakie posiadają zbyt krótkie terminy płatności za dostawy.

Jeśli omawiany temat Cię zaciekawił, kliknij szybko ten świetny link – przeczytasz tam mnóstwo ciekawych informacji.

To najbardziej modna forma usługi.

Jest także możliwość zawarcia takiej umowy, w której zwrot zaliczki nie będzie następował, bowiem transakcja zostanie ubezpieczona od braku zapłaty ze strony nabywcy.