Aktualnie każdy z nas posiada okazję niesienia pomocy innym osobom w niezwykle wygodny sposób. Mogą to zrobić bezpośrednio bądź korzystając z pośrednictwa tak zwanej instytucji pożytku publicznego.

fundacja

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W tym razie istnieje możliwość oddania konkretnej organizacji jednego procenta swojego podatku.
Wymienioną instytucją może zostać przykładowo fundacja, jaka na co dzień zajmuje się organizacją pomocy dla swoich podopiecznych. W zależności od formy działalności mogłyby to być przykładowo potrzebujące dzieci, ludzie w podeszłym wieku albo jakieś zwierzęta. Żeby otworzyć fundację, konieczny jest tzw. kapitał założycielski, który powinien być przeznaczony na jakiś użyteczny społecznie cel.

Jeśli interesuje Cię ten wątek, zobacz dodatkowo inne polecane www (http://www.mlynska12.pl/centrum-konferencyjne/), gdyż przedstawiają one podobny temat, więc zapewne Cię zainteresują.

To, jakiego rodzaju on jest oraz jak duży jest majątek (zerknij jak przebiega inwentaryzacja majątku) fundacji, to najważniejsze warunki które towarzyszą utworzeniu fundacji. Tzw. osobowość prawną uzyskuje ona po opracowaniu statutu oraz zarejestrowaniu danej fundacji w KRS. Osoba, która powołuje fundację określana jest fundatorem.

guru inwestycji
Warto dodać, że tego typu osobą może zostać również cudzoziemiec. Wspomniany kapitał, który przekazany jest na dokonanie określonych w statucie celów, może wywodzić się od darczyńców, lecz mógłby być to także majątek ruchomy lub nieruchomy. Przy zakładaniu fundacji a przed dodaniem wpisu do KRS, należałoby również podpisać dokument notarialny. obowiązek taki leży po stronie fundatora (lub fundatorów, jeśli jest ich więcej niż jeden).

Wniosek rejestracyjny do Krajowego Rejestru Sądowego składa się ze statutu fundacji, formularzy urzędowych oraz pozostałych załączników. Podczas składania wniosku rejestracyjnego, wymagane jest dokonanie stosownej należności.