Czym zajmują się biura rachunkowe, czy pomagają jedynie osobom, jakie prowadzą własną firmę? Oczywiście, że nie? Biura rachunkowe to podmioty, jakie są w stanie świadczyć swoją pomoc jednocześnie podmiotom gospodarczym, osobom fizycznym, a również wspomnianym we wcześniejszym czasie osobom, jakie posiadają swoją działalność gospodarczą.

Osoby fizyczne zwracają się do takich biur dość często po wsparcie w obliczeniu podatku dochodowego dla osób fizycznych. Tego rodzaju z pierwszych trudności, z jakim powinny się zmierzyć podmioty gospodarcze, jest wybór metody opodatkowania. Mniejsze przedsiębiorstwa mają wybór, czy korzystniejsze będzie opodatkowanie ryczałtowe, albo opodatkowanie z książki przychodów oraz rozchodów. Podmioty gospodarcze dość często powierzają biurom rachunkowym kontrola zagadnień, jakie są związane z kadrami i płacami, na przykład opracowanie list płac i deklaracji podatkowych od wynagrodzeń. Co więcej biuro rachunkowe zajmuje się ewidencją zakupów oraz sprzedażą VAT.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu

Sprawia to, że niezbędne jest, ażeby biuro umiejscowione było dość blisko siedziby przedsiębiorstwa klienta. Np. usługi rachunkowe Olsztyn najczęściej obsługuje przedsiębiorstwa z takiego miasta, jak i okolicznych miast. Dostarczone do biura różne dokumenty są analizowane pod kątem formalnym oraz rachunkowym, natomiast klient (sprawdź) na bieżąco informowany jest o znalezionych nieprawidłowościach, które są w stanie zaważyć na inne sprawy. Pod koniec (lub na samym początku) roku biuro rachunkowe robi roczne sprawozdanie finansowe, takiego typu jak rachunek zysków oraz strat czy bilans roczny. W momencie kontroli fiskusa czy ZUS-u, biuro bierze udział w kontrolnym postępowaniu, natomiast w sytuacji wystąpienia niejasności, udziela kolejnych, przydatnych informacji.

W zależności od formy umowy, którą firma zawrze z biurem rachunkowym, tego rodzaju biuro może dodatkowo dokonywać przelewów w banku swojego klienta, przesyłać kontrahentom przypomnienia do spłaty i tym podobne. Jak więc widzimy tego typu współpraca może być różnorodna, najważniejsze, żeby całość świadczonej oferty, jak i odpowiedzialność biura księgowego zostało zawarte w umowie, jaką firma zawarła z biurem. Dzięki temu uda się zaplanować pracę tak, żeby były zaplanowane różne działania, które są konieczne, aby cały proces był udany.