Jakikolwiek symbol towarowy, nawet niezastrzeżony w UP, otoczony jest ochroną ustawową. Umożliwia to regulacja o ochronie konkurencji i odbiorców, lub kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest konieczna, ażeby podlegać podstawowej ochronie prawnej symbolu towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego zapewnia, że różne podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania chronionego znaku, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie unicestwić nieuczciwe aktywności konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym właściwego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się zawsze dla wyznaczonych artykułów, bądź usług, trzeba je także określić we wniosku. Wybór pozycji w spisie powinien być natomiast przemyślany, albowiem po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych pozycji. Warto zatem uwzględnić nie tylko produkty, jakie obecnie symbolizujemy symbolem, lecz także prawdopodobne wykorzystanie znaku w przyszłości, zwłaszcza jeżeli zgłaszanym symbolem jest określenie naszej jednostki. Należy mieć na uwadze, że lista towarów, bądź usług, dla jakich znak zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie ponieważ określa obszar ochrony naszego znaku.
rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek o udzielenie prawa ochronnego można oddać osobiście, bądź za pośrednictwem kompetentnego reprezentanta, którym może być jedynie rzecznik (polecamy poznaj naszą firmę) patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym wykazu towarów, ma możliwość również wykonać badanie zdolności rejestracyjnej znaku i oszacować szanse na jego rejestrację.

Opublikowane w tym serwisie wiadomości są według Ciebie zbyt zdawkowe? Jeśli tak, to wejdź na stronę kurs operatora pompy do betonu, na której znajdziesz podobne tematy.

Rzecznik może także pomóc wykonać procedurę rejestrowania w urzędzie.