Przedsiębiorca, który rozpoczyna proces ewidencji sprzedaży na maszynie fiskalnej może wnioskować o zwrot za jej zakup. Musi, oczywiście, dopełnić określonych formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli zamierzamy zaopatrzyć się w maszynę fiskalną to, jeśli jest to pierwszy zakup, możemy wnioskować o 90% zwrot, przy czym nie może on równać się ponad 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej zawarte zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu należy się zwolnienie (zobacz wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim wzór) z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wnioski na piśmie. Wniosek powinien określać, ile urządzeń przedsiębiorca posiada oraz gdzie wszystkie będą stosowane.

Podanie musi zostać złożone zanim rozpocznie się proces ewidencjonowania.

Ten nasz link (http://www.dorex.com.pl/) kieruje do materiału, który ma wyjątkowe treści – zapewne Cię zafascynują i będą użyteczne.

Jeżeli chodzi o czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, nieodzowne jest rozpoczęcie procesu ewidencjonowania obrotu i kwot podatków nie później niż w terminach, do których podatnik musi się stosować. Ponadto podatnik, który jest zainteresowany ulgą na kasę fiskalną musi przedłożyć dowód zapłaty całej sumy za kasę fiskalną. Nowy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

W kwestii wartości odliczenia, trzeba mieć na uwadze, że w konkretnym okresie rozliczeniowym nie może być większa niż różnica między podatkiem należnym a naliczonym. Kwestia będzie wyglądać odmiennie, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go raz na miesiąc. Dla zainteresowanych: ulga na zakup kasy fiskalnej.

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

W sytuacji, gdy suma podatku naliczonego jest większa niż suma podatku należnego albo wynosi tyle samo co ten podatek, może być uwzględnione limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z kwotą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym czasie jest możliwość odliczenia 50% kwoty, która odpowiada 90% kwoty netto zakupionej maszyny, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem raz na miesiąc to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wskazanej ceny. Więcej na stronie: wielkość ulgi ka zakup kasy fiskalnej.