Czy sponsorowanie progresu pracownika koresponduje z jego satysfakcją z aktywności zawodowej?
Pracobiorca usatysfakcjonowany to pracownik właściwie opłacony, ale czy to jedyny powód dowodzący o satysfakcji z pracy? Ogromna część pracobiorców coraz to częściej zwraca uwagę, że możliwość postępu i podnoszenia umiejętności w pracy jest integralną składową zadowolenia z aktywności zawodowej.
Osoby aktywne zawodowo pożądają podnoszenia swoich kompetencji i poczucia, że robią w życiu coś mającego sens.
W obecnym świecie spotykamy się z coraz bardziej modnym trendem opłacania przez chlebodawców szkoleń zakładających podniesienie kompetencji i wiedzy osób zatrudnionych.

Chlebodawca reguluje pełne koszty aranżacji szkoleń, w następstwie zachęcając osobę zatrudnioną do samorozwoju. Wyśmienitym przykładem jest darmowe szkolenia Gdańsk, praktykowane przez przedsiębiorców w Gdańsku już od dawna.
Trend na finansowanie takich przedsięwzięć rozpowszechnia się. Najczęściej na takie typy wsparcia rozwoju osobistym decydują się niemałe firmy, ale nieduże zakłady pracy też nie są z tył i także dbają komplety bezpłatnych kursów dla podwładnych.
towar

Autor: Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawcy oferują pracobiorcom także szkolenia kompetencyjne, dla przykładu aranżują szkolenia z najbardziej przydatnych umiejętności takich jak obsługa komputera czy z metod skutecznej komunikacji. Bywają też nietypowe propozycje szkoleń jak na przykład kurs detektyw.

Podsumowując, dokształcanie osób zatrudnionych poprzez lokowanie w szkolenia kompetencyjne, nie tylko korzystnie oddziałuje na oblicze firmy, ale też podnosi satysfakcję z pracy pracowników.