Każdy człowiek biznesu co pewien czas dokonuje diagnozy swych pracobiorców. Informacje takie jak skuteczność bądź zdolność współpracy z pozostałymi pracownikami wpływają nie tylko na podjęcie rozstrzygnięć co do losu poszczególnego pracownika, ale przede wszystkim mogą przełożyć się na zyski przedsiębiorstwa.

Odprawa pracobiorcy to często ostateczność. Dobry pryncypał w pierwszej kolejności stara się znaleźć należyte miejsce dla problematycznego pracownika, wychodząc z założenia że ponieważ kogoś zaangażował, niezbędne są mu jego zdolności. Poza tym pracownik (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-urlop-wypoczynkowy-wszystko-co-nalezy-wiedziec) to przecież konkretne wydatki.

Strategii weryfikacji pracobiorców jest dużo. Najprostsza ocena pracownicza to zwyczajna obserwacja. Metoda ta ma jednakże dużo defektów. Podstawową jest fakt, że zwykle przełożonemu niełatwo może być zachować obiektywizm.

pracownicy podczas konferencji

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

Jednocześnie wiemy że pracownicy w obecności zwierzchnika instynktowne będą próbowali odgadnąć oczekiwania przełożonego, co może wywrzeć wpływ na obiektywizm wyników, a tym samym na właściwość decyzji.

Stąd warto zastanowić się nad zleceniem podobnych badań wyspecjalizowanej firmie. Takie wyjście pozwala nie tylko zachowywać bezstronność. Osoba przeprowadzająca badanie nie jest zaangażowana emocjonalnie w stosunku do analizowanej grupy lub osoby, ocena pracownicza będzie zatem wyższa jakościowo. Specjalista posiada też zwykle większą erudycję z zagadnień psychologii, dlatego łatwiej wyłapie mniej oczywiste powody komplikacji.

Jedną z metod pozyskania obiektywnych danych o pracowniku bądź pracownikach jest ocena 360 stopni. Sposób ten polega na sporządzeniu kwestionariusza skierowanego do badanego pracobiorcy oraz jego bezpośredniego środowiska.

pracownik w biurze

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Na identyczne pytania tyczące się badanego odpowiadają: bezpośredni przełożony, równorzędni pracownicy, podlegli pracownicy a nawet ludzie z zewnątrz (przykładowo klienci firmy). Moglibyśmy ocenę tę w sposób obrazowy przyrównać do koła otaczającego osobę badaną, stąd jej miano: ocena 360 stopni.

Ocena pracownicza nie jest wyłącznie metodą na podwyższenie efektywności przedsiębiorstwa. Przydaje się także osobie badanej, gdyż w sposób bezstronny pokazuje w jaki sposób dana jednostka jest postrzegana przez otoczenie.

Spodobał Cię ten tekst? Zatem sprawdź ponadto to, tu także zamieszczono tylko świetne informacje, które na pewno Cię zaciekawią.

Dzięki owej wiedzy pracobiorca może zadbać o swój osobisty rozwój.