Ochrona znaku towarowego to istotna sprawa dla każdej firmy działającej na rynku. Rejestracja ma nade wszystko na celu zwalczanie nieuczciwej konkurencji, która mogłaby używać naszego symbolu oraz zabierać nam klientów, zainteresowanych konkretnymi usługami bądź towarami. Jak przebiega proces rejestracji?
W pierwszym kroku trzeba zastanowić się, jaką formę ma przyjąć nasz znak. Może być to bowiem nie wyłącznie symbol graficzny lub słowo, ale nawet piosenka.

Po wyborze konkretnej formy należy dokładnie sformułować spis produktów lub [job service – agencje pracy w holandii] usług, jakie mają być nim określane . To nad wyraz istotne, ponieważ razem ze złożeniem wniosku w Urzędzie Patentowym, nie można już wprowadzać żadnych zmian. Lista zostaje zamknięta, z tego względu każdy powinien się skrzętnie zastanowić nad kierunkiem rozbudowy swojej firmy oraz artykułami albo usługami, które niebawem zamierzamy oferować. Jeśli nie radzimy sobie właściwie z tym tematem, pomoże nam rzecznik patentowy Kraków.

Warto jest skorzystać z jego usług, ponieważ świetnie zna się na każdym problemie odnośnie do prawa patentowego i może nam doradzić stosowne wyjścia.

Czy omawiany post jest według Ciebie godny uwagi? Jeżeli tak, to bez wątpienia zaabsorbuje Cię także to wiarygodne opracowanie (https://www.mojekonferencje.pl/chlewiska/manor-house-spa-palac-odrowazow) – mówi o zbliżonej kwestii.

Formularz można ściągnąć ze strony internetowej Urzędu, a po jego uzupełnieniu przez nas bądź przez wspomnianego powyżej pełnomocnika, należy dostarczyć go do urzędu. Gdy wybierzemy pomoc rzecznika, można z miejsca skorzystać z kompetentnej oceny naszego znaku. Rzecznik zweryfikuje zdolność rejestracyjną konkretnego symbolu, co pozwoli nam oszczędzić pieniądze oraz czas, jaki stracilibyśmy starając się o ochronę znaku.

Razem ze złożeniem wniosku bowiem potrzebne jest uiszczenie specjalnej opłaty, bez jakiej dokumenty nie będą brane pod uwagę. Następnie urząd starannie kontroluje znak zgłoszony przez zainteresowaną osobę, a przede wszystkim zdolność do odróżniania dzięki niemu nadmienionych we wniosku wyrobów i nienaruszanie przez niego praw osób trzecich. Niniejsze działania mogą trwać nawet do szesnastu miesięcy, a jeżeli Urząd przychyli się do ochrony, wymagane będzie jeszcze wniesienie opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za opublikowanie znaku.
Zastrzeżony znak towarowy ochrania nas, tak jak na wstępnie powiedziano, w pierwszym rzędzie przed działaniem nieuczciwej konkurencji, dlatego warto jest jak najwcześniej zacząć procedury.