Każdego dnia na terenie Polski różnego rodzaju instytucje wytwarzają bardzo dużo różnorodnych dokumentów. Stworzono szereg uwarunkowań prawnych, które nie tylko opisują dokładnie zasady ich gromadzenia i przechowywania, ale również kwestie dotyczące ich niszczenia.

Rozwój nowatorskich technologii sprawił, że wytwarzane są dzisiaj dokumenty nie tylko w

dokumenty

Autor: Robert Couse-Baker
Źródło: http://www.flickr.com

formie papierowej. Znaczna ich część przetrzymywana jest aktualnie na dyskach twardych bądź zapisywana na płytach CD. Niezależnie od tego, na jakich nośnikach zostały utrwalone niszczenie dokumentów powinno odbywać się w zgodzie z wymogami mnóstwa ustaw oraz norm dotyczących bezpieczeństwa. Niszczenie – zalecamy tą stronę – dokumentów powinno odbywać się w taki sposób, by nie było możliwe ich odzyskanie. Dotyczy to zarówno dokumentów w formie papierowej, jak również tych zapisywanych na twardych dyskach i płytach CD. Utylizacja dokumentów musi być przeprowadzana przede wszystkim zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych.

stare dokumenty

Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com

Utylizacja dokumentów obejmuje najróżniejsze rodzaje dokumentów, zaliczane są do nich na przykład dokumenty (zobacz nowoczesne niszczenie dysków) firmowe, ale również takie, które zaklasyfikowane zostały jako tajne. Zanim poddane zostaną procesowi zniszczenia ma miejsce procedura brakowania dokumentów.

Sprawdź także – niszczenie elektronicznych nośników danych

Brakowanie dokumentów to proces, który ma wskazać, które z powstałych dokumentów muszą zostać przekazane do archiwum, a które należy zniszczyć. Po przeprowadzeniu tej procedury można rozpocząć ich niszczenie oraz utylizację. Wybrane dokumenty, chociażby wyciągi z kont bankowych klientów, które mają postać papierową trafia po prostu do niszczarek. Niszczarki nie niszczą jednak dyskietek lub płyt CD. By odzyskanie danych nie było możliwe, niszczy się je zazwyczaj poprzez zgniatanie bądź poprzez cięcie. Z uszkodzonych w taki sposób dane nie zostaną odzyskane. Metod niszczenia dokumentów wskazać można przynajmniej parę. Są już na ten moment nawet firmy, które proponują usługi profesjonalnego niszczenia różnych dokumentów. Powierzając utylizację fachowej firmie, należy przyjrzeć się, w jaki sposób usługa jest wykonywana. Odpowiedzialność ciąży bowiem na zleceniodawcy. W żadnym wypadku nie wolno o tym zapomnieć.