Dzień: 22 sierpnia 2019

Odkąd nasz kraj znalazła się w strukturach Unii Europejskiej, pojawiły się przed Polską zarówno wyzwania jak i nieznane możliwości. Z jednej strony przynależność do Unii zobowiązuje nas do wpłaty określonych sum pieniędzy. Opłaty członkowskie są powinnością każdego kraju. Z drugiej strony aczkolwiek pojawiają się co więcej nowe możliwości, bo Polska może zarówno czerpać dopłaty. Dzięki temu jest możliwy rozwój naszych przedsiębiorstw, budowa lepszych dróg, budowa obiektów sportowych czy renowacja zabytków.
Read more
Podatnicy rozliczający się z US posiadają do wyboru mnóstwo wariantów Druków.
PIT 28 przeznaczony jest dla podatników którzy prowadzą osobistą, pozarolniczą działalność gospodarczą, rozliczaną w formie ryczałtu, w formie spółki cywilnej, względnie spółki jawnej.
Read more