Dzień: 6 lutego 2020

Współcześnie można zaobserwować tendencję do zwiększania się liczby różnorodnych banków. Obserwuje się na przykład znaczną ilość reklam w środkach masowego przekazu, traktujących o usługach takich instytucji. Świadczy to częściowo o tym, że na tego typu usługi jest stale rosnące zapotrzebowanie. Z tego powodu powiększa się też zestaw usług konkretnych instytucji. Banki starają się w dużej mierze nadążać za obecnymi tendencjami, będąc jednak nadal przy tym miejscami godnymi szacunku i zaufania. To ostatnie w sytuacji banków jest bowiem niezwykle ważne, bez niego nie byłoby odbiorców usług. Obecnie jednak samo zaufanie to za mało. Instytucje próbuję więc odpowiedzieć na potrzeby rozmaitych grup, również wiekowych.
Read more
Być może wysyłamy kilka CV dziennie, ale nie ma żadnego odzewu. Telefon nie dzwoni, cały czas czekamy, aż ktoś się będzie odzywał i zaoferuje interesującą ofertę pracy. Zwłaszcza, że jest się czym pochwalić, bo rzeczywiście skończyliśmy szkołę wyższą, poznaliśmy języki, na studiach robiliśmy praktyki. Aktualnie jednakowoż pracy poszukuje się inaczej niż kiedyś, a to znaczy, iż musimy być bardziej kreatywnymi.
Read more