Dzień: 9 marca 2020

Funkcjonujemy w czasach, kiedy w każdym miejscu czeka na nas jakaś okazja na wydawanie oszczędności. Z jednej strony to dobrze, że moglibyśmy kupować przedmioty najwyższej klasy, z drugiej jednak istnieje duża możliwość tego, że będziemy kupować zbyt wiele i popadniemy w tak zwaną spiralę zadłużenia.
W tym czasie prawdopodobnie zgłosi się do nas pewna firma, której członkowie personelu będą starać się namówić nas na zapłacenie wierzytelności.
Read more
Wiele firm rozwija się bardzo szybko do momentu, w którym pojawi się potrzeba zdobycia większych środków. Przykładowo może to być kupno nowocześniejszych maszyn i urządzeń, wybudowanie nowego magazynu czy zainwestowanie w nowe, perspektywiczne projekty. I w takich sytuacjach możliwości są dwie, albo nic się nie zrobić, ryzykując tym, że firma się zatrzyma, albo można w jakiś sposób potrzebne środki jakoś zdobyć.
Read more