Dzień: 12 listopada 2020

Wielu przedsiębiorców, zarówno tych zaczynających działalność jaki i posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmą, zastanawia się czy warto korzystać z usług oferowanych przez biuro rachunkowe.
Read more
Obligacje to jeden z bardzo rozpowszechnionych narzędzi giełdowych. Popularność obligacji wypływa z względnie niskiego ryzyka. Według definicji obligacje to papiery wartościowe dłużne wydawane w seriach w których emitent zobowiązuje się do zapłacenia właścicielowi obligacji w dniu wykupu kwotę nominalną obligacji podniesioną o odsetki. Obligacje mogą zostać bez ograniczeń kupowane, sprzedawane na rynku wtórnym innymi słowy sprzedawane jak każdy inny towar.
Read more