Tag: pracownicy

pracownicy

Pojmowanie pracy w ujęciu innym niż jeszcze parę lat do tyłu jest wybraną z cech charakterystycznych mijających dziesięciu lat. Wraz ze zmianą społecznych uwarunkowań oraz rzeczywistości gospodarczej zmianie uległo postrzeganie tak samo pracodawców, jak i pracowników do tego, w jaki sposób należy postrzegać pojęcie pracy zawodowej.
Read more
Warsztaty z obrębu bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy element treningowy w każdej firmie. Do takiego nauczania powinni dołączyć, przed przyjęciem do sprawowania pracy, nowo zaangażowani pracownicy, studenci odbywający praktykę studencką w danej jednostce, uczniowie szkół zawodowych odbywający praktykę zawodową, a też stażyści i osoby w podobnej sytuacji.
Read more