Tag: pracownicy

pracownicy

Pojmowanie wykonywania obowiązków zawodowych w postrzeganiu odmiennym niż jeszcze kilka lat do tyłu jest wybraną z cech charakterystycznych ostatnich dziesięciu lat. Wraz z przemianą społecznych uwarunkowań oraz uwarunkowań gospodarczych zmianie uległo ukierunkowanie tak samo pracodawców, jak i zatrudnionych do tego, jak należy postrzegać pracę.
Read more
Szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy fragment treningowy w każdej jednostce. Do takiego szkolenia powinni przyłączyć się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę żakowską w danej firmie, uczniowie szkół zawodowych odbywający wprawę zawodową, a dodatkowo stażyści i postaci w analogicznej sytuacji.
Read more