Tag: pracownicy

pracownicy

Szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy fragment treningowy w każdej jednostce. Do takiego szkolenia powinni przyłączyć się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę żakowską w danej firmie, uczniowie szkół zawodowych odbywający wprawę zawodową, a dodatkowo stażyści i postaci w analogicznej sytuacji.
Read more
Odwołanie się do pracy w postrzeganiu innym aniżeli jeszcze parę lat wstecz pozostaje wybraną z cech odpowiednich dla mijających dziesięciu lat. Wraz ze zmianą społecznych uwarunkowań oraz rzeczywistości gospodarczej zmieniło się ukierunkowanie tak samo pracodawców, jak i pracowników do tego, w jaki sposób powinno się postrzegać pojęcie pracy zawodowej.
Read more