Tag: pracownicy

pracownicy

Odwołanie się do wykonywania obowiązków zawodowych w postrzeganiu odmiennym niż jeszcze parę lat do tyłu jest wybraną z cech charakterystycznych ostatnich dziesięciu lat. Wraz z przemianą rzeczywistości społecznej i uwarunkowań gospodarczych zmieniło się ukierunkowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników do tego, jak należy rozumieć pojęcie pracy zawodowej.
Read more
Szkolenie z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy to przymusowy fragment treningowy w każdej jednostce. Do takiego szkolenia powinni przyłączyć się, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę żakowską w danej firmie, uczniowie szkół zawodowych odbywający wprawę zawodową, a dodatkowo stażyści i postaci w analogicznej sytuacji.
Read more