Tag: rozwój infrastruktury

rozwój infrastruktury

Odkąd nasz kraj znalazła się w strukturach Unii Europejskiej, pojawiły się przed Polską zarówno wyzwania jak i nieznane możliwości. Z jednej strony przynależność do Unii zobowiązuje nas do wpłaty określonych sum pieniędzy. Opłaty członkowskie są powinnością każdego kraju. Z drugiej strony aczkolwiek pojawiają się co więcej nowe możliwości, bo Polska może zarówno czerpać dopłaty. Dzięki temu jest możliwy rozwój naszych przedsiębiorstw, budowa lepszych dróg, budowa obiektów sportowych czy renowacja zabytków.
Read more