Poszukiwanie pracy w warunkach problematycznego bezrobocia – o czym przede wszystkim należy obecnie pamiętać?

Bezrobocie w Polsce w dalszym ciągu jest bardzo duże. Sporo osób bezskutecznie szuka stosownej pracy, która umożliwiłaby zaspokojenie podstawowych potrzeb. Niestety, problemy ze znalezieniem posady mają przeważnie ludzie w młodym wieku, którzy nie posiadają doświadczenia zawodowego bądź osoby starsze, które przez wzgląd na wiek są czasami zwalniani z zajmowanych stanowisk.

Read more