Tag: wizerunek

wizerunek

Czy opłacanie progresu pracownika idzie w parze z jego zadowoleniem z aktywności zawodowej?
Pracownik zadowolony to pracobiorca właściwie wynagrodzony, ale czy to tylko jeden argument świadczący o z pracy zarobkowej? Ogromna część pracobiorców coraz to częściej zwraca uwagę, że możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji w pracy jest integralną składową satysfakcji z aktywności zawodowej.
Osoby aktywne zawodowo pożądają podnoszenia swoich kompetencji i poczucia, że robią w życiu coś mającego sens.
W obecnym świecie spotykamy się z coraz bardziej modnym kierunkiem finansowania przez pracodawców szkoleń mających na celu podniesienie kompetencji i wiedzy osób zatrudnionych.
Read more