Tag: wykształcenie

wykształcenie

Odwołanie się do wykonywania obowiązków zawodowych w postrzeganiu odmiennym niż jeszcze parę lat do tyłu jest wybraną z cech charakterystycznych ostatnich dziesięciu lat. Wraz z przemianą rzeczywistości społecznej i uwarunkowań gospodarczych zmieniło się ukierunkowanie zarówno pracodawców, jak i pracowników do tego, jak należy rozumieć pojęcie pracy zawodowej.
Read more
Doradca podatkowy jest to osoba, jaka musi wykazywać się niezwykle szeroką erudycją z dziedziny wszelkiego rodzajów podatków. Prawo podatkowe jest całkiem rozbudowane i obejmuje swoim zakresem podatek dochodowy, podatek od usług, akcyzę, podatek od nieruchomości, od środków przewozu oraz wiele innych.
Read more